ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
8.8 พัน

FAN CASE 12cm ThermalTake Riing 12 Plus RGB (Pack 3)

FAN CASE 12cm ThermalTake Riing 12 Plus RGB (Pack 3) - A0116324

Riing Plus 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition (3 Fan Pack)

  • Thermaltake combines the patented gorgeous LED light with cutting-edge technology to deliver a brand new experience of using PC cooling, Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition.
  • A 120mm high-static pressure fan with a patented 16.8 million colors LED ring and 12 controllable single LEDs, the Riing Plus 12 RGB features compression blades, hydraulic bearing and a digital fan controller, and can be controlled by the patented TT RGB PLUS Software and AI interactive voice control.
  • Cool your system with high performance Thermaltake Riing Plus 12 RGB!
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า FAN CASE 12cm ThermalTake Riing 12 Plus RGB (Pack 3)

คุณสมบัติ FAN CASE 12cm ThermalTake Riing 12 Plus RGB (Pack 3)

Brand Thermaltake
Model Riing Plus 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition (3 Fan Pack)
Dimension 120 x 120 x 25 mm
Weight 160 g
Speed 500 ~ 1500 R.P.M
Airflow 48.34 CFM
Air Pressure 1.54mm-H2O
Noise Level 24.7 dB-A
Rated Voltage 12 V & 5V
Rated Current Fan 0.15 A (one fan)
Connector USB 2.0 connectors (9 Pin)
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.8 พัน