ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.2 พัน

FAN CASE 12cm PowerMonster A120 Flow RGB

FAN CASE 12cm PowerMonster A120 Flow RGB - A0127207

  • Size : 12 cm
  • Speed : 1200 RPM
  • Noise level : 20 dBA
  • Connectors : 3pin - 4 pin
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า FAN CASE 12cm PowerMonster A120 Flow RGB

คุณสมบัติ FAN CASE 12cm PowerMonster A120 Flow RGB

Brand POWER MONSTER
Model A120 Flow RGB
Speed 1200 RPM
Noise Level 20 dBA
Rated Voltage 12V
Rated Current 0.1A
Starting Voltage 5V
Connector 3pin + 4pin
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.2 พัน