ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.1 พัน

FAN CASE 12cm PowerMonster A120 Red

FAN CASE 12cm PowerMonster A120 Red - A0127201

Power Monster LED Cooling Fan

  • Model : A120
  • Size : 12 cm
  • Speed : 1200 RPM
  • Noise level : 20 dBA
  • Coler : Red
ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า FAN CASE 12cm PowerMonster A120 Red

คุณสมบัติ FAN CASE 12cm PowerMonster A120 Red

Brand Power Monster
Model A120
Speed 1200 RPM
Noise Level 20 dBA
Rated Voltage 12V
Starting Voltage 5V
Connector 3pin + 4pin
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.1 พัน