ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3.4 พัน

Silicon ID-Cooling TG31

Silicon ID-Cooling TG31 - A0100419

  • ซิลิโคนช่วยระบายความร้อน
ประกัน -

คุณสมบัติ Silicon ID-Cooling TG31

Brand IDCooling
Model TG31
Detail Color : Grey
Net Weight : 3g
Thermal Conductivity : > 5.15 W/m-K
Thermal Impedence : < 0.004 ℃-in2/W
Dielectric Constant : 5.1
Density : 3.25g/cm3
Viscosity : 840 poise
Operation Temperature :-30 ~ 280℃
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สินค้าหมด
3.4 พัน