ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
8.1 พัน

Print head Canon CA92 Color(QY6-8019)

Print head Canon CA92 Color(QY6-8019) - A0098496

  • For : Canon CA92 Color
ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า Print head Canon CA92 Color(QY6-8019)

คุณสมบัติ Print head Canon CA92 Color(QY6-8019)

Model

Cartridge Canon CA92 Color

Input

For : Canon CA92

Package Dimension (W x D x H) : 8.30 x 13.80 x 5.40 cm
Gross Weight 0.06 KG
Volume 618.52 cm3
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.1 พัน