ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3.4 พัน

K/B USB NUBWO (NK-47) Black 'VIKTOR'

K/B USB NUBWO (NK-47) Black 'VIKTOR' - A0105726

Special Features and Functions

  • Special color WASD and Arrows keys
  • Function key to interchange between arrows and WASD keys
  • Function key to change between LED lights
  • Function key to adjust the brightness of the keycaps
  • Function key to change Light mode
  • Function key to adjust speed of the data transfer from keyboard to PC
  • Water drainage holes under the keyboard
  • 12 Multimedia keys
ประกัน - การันตี 20 วัน
คำค้นหา : NUBWO , Keyboard , NK-47 , VIKTOR

รายละเอียดสินค้า K/B USB NUBWO (NK-47) Black 'VIKTOR'

คุณสมบัติ K/B USB NUBWO (NK-47) Black 'VIKTOR'

Brand nubwo
Model VIKTOR (NK-047)
Interface USB
Keys Windows Layout 104 keys
- Backlight : Blue, dark blue, white, purple, red, yellow, pink
Cable type : Fibre
Special features : 12 Multimedia keys
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.4 พัน