ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.4 พัน

Micro SD Card 128GB Remax (CL10)

Micro SD Card 128GB Remax (CL10) - A0085855

  • Capacity : 128GB
  • Class : 10
  • Speed Rating : Read 80MB/s
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Micro SD Card 128GB Remax (CL10)

คุณสมบัติ Micro SD Card 128GB Remax (CL10)

Brand Remax
Capacity

128GB

Class

Class 10

Speed Rating

Read 80MB/s

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.4 พัน