ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
655

Micro SD Card 8GB Remax (CL6)

Micro SD Card 8GB Remax (CL6) - A0084406

  • Micro SD Card Remax
  • Capacity : 8 GB
  • Class 6
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Micro SD Card 8GB Remax (CL6)

คุณสมบัติ Micro SD Card 8GB Remax (CL6)

Brand Remax
Model

Micro SD 8GB Class 6 Remax No Adapter

Capacity

8GB

Class

Class 6

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
655