ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3.2 พัน

Photo (4X6) Fine Art Paper Canvas (50/Pcs) KODAK

Photo (4X6) Fine Art Paper Canvas (50/Pcs) KODAK - A0127780

  • กระดาษ Fine Art Canvas สำหรับงานพิมพ์ (4x6)
  • จำนวน 50 แผ่น
  • Premium Matte Photo Inkjet Paper
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Photo (4X6) Fine Art Paper Canvas (50/Pcs) KODAK

คุณสมบัติ Photo (4X6) Fine Art Paper Canvas (50/Pcs) KODAK

Brand KODAK
Model Fine Art Paper Canvas
Size 4x6
จำนวนต่อ Pack 50/Pack
คุณสมบัติ Premium Matte Photo Inkjet Paper
For Photo Inkjet
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.2 พัน