ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
216-0752001 (Grade A)
216-0752001 (Grade A)
For : Notebook
1,100.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 1
216-077-4007  (Grade A)
216-077-4007 (Grade A)
For: Notebook
1,100.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
216-081-005  (Grade A)
216-081-005 (Grade A)
For : Notebook
1,200.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
216-0833000 (Grade A)
216-0833000 (Grade A)
For : Notebook
1,650.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 2
95831HRTZ
95831HRTZ
For : Notebook
100.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
BQ24728
BQ24728
For : Notebook
100.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip BIOS 25*32??(4 MAX) PartNB
Chip BIOS 25*32??(4 MAX) PartNB
Chip BIOS
150.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip C 330uF
Chip C 330uF
Capacitors
50.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip C 470uF
Chip C 470uF
Capacitors
50.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CG82NM10 SLGxx
Chip CG82NM10 SLGxx
Chip CG82NM10 SLGxx
900.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH- EQ=FC PartNB
Chip CH- EQ=FC PartNB
Chip CH- EQ=FC
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH SLJ4E PartNB
Chip CH SLJ4E PartNB
Chip CH SLJ4E
700.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH SLJ4L PartNB
Chip CH SLJ4L PartNB
Chip CH SLJ4L
800.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH SLJ8E PartNB
Chip CH SLJ8E PartNB
Chip CH SLJ8E
1,200.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH=ISL88731C PartNB
Chip CH=ISL88731C PartNB
Chip CH=ISL88731C
290.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-216-0674021 PartNB
Chip CH-216-0674021 PartNB
Chip CH-216-0674021
1,700.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-216-0674022?? PartNB
Chip CH-216-0674022?? PartNB
Chip CH-216-0674022
1,550.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-216-0707001 PartNB
Chip CH-216-0707001 PartNB
Chip CH-216-0707001
750.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-216-0707009? PartNB
Chip CH-216-0707009? PartNB
Chip CH-216-0707009
750.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-216-0728018 PartNB
Chip CH-216-0728018 PartNB
Chip CH-216-0728018
950.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-216-0728020? PartNB
Chip CH-216-0728020? PartNB
Chip CH-216-0728020
900.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 1
Chip CH-216-0772000? PartNB
Chip CH-216-0772000? PartNB
Chip CH-216-0772000
1,200.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-216-0774008? PartNB
Chip CH-216-0774008? PartNB
Chip CH-216-0774008
880.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 2
Chip CH-216-0774207 PartNB
Chip CH-216-0774207 PartNB
Chip CH-216-0774207
1,200.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 2
Chip CH-216-0809024 PartNB
Chip CH-216-0809024 PartNB
Chip CH-216-0809024
1,200.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-218-0697014 PartNB
Chip CH-218-0697014 PartNB
Chip CH-218-0697014
800.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-82 HM55 PartNB
Chip CH-82 HM55 PartNB
Chip CH-82 HM55
1,100.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-82-HM65 PartNB
Chip CH-82-HM65 PartNB
Chip CH-82-HM65
700.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 1
Chip CH-EM=EB PartNB
Chip CH-EM=EB PartNB
Chip CH-EM=EB
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-G86-631-A2 PartNB
Chip CH-G86-631-A2 PartNB
Chip CH-G86-631-A2
750.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-G86-635-A2 PartNB
Chip CH-G86-635-A2 PartNB
Chip CH-G86-635-A2
750.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-ISL6251 PartNB
Chip CH-ISL6251 PartNB
Chip CH-ISL6251
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-ISL88731A PartNB
Chip CH-ISL88731A PartNB
Chip CH-ISL88731A
290.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-IT8518E PartNB
Chip CH-IT8518E PartNB
Chip CH-IT8518E
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-KB926QF B1 PartNB
Chip CH-KB926QF B1 PartNB
Chip CH-KB926QF B1
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-KB930QF-A1 PartNB
Chip CH-KB930QF-A1 PartNB
Chip CH-KB930QF-A1
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-N11M-GE1-S-A3 PartNB
Chip CH-N11M-GE1-S-A3 PartNB
Chip CH-N11M-GE1-S-A3
800.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-N11M-GE1-S-B1 PartNB
Chip CH-N11M-GE1-S-B1 PartNB
Chip CH-N11M-GE1-S-B1
950.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-N11M-LP2-S-A3 PartNB
Chip CH-N11M-LP2-S-A3 PartNB
Chip CH-N11M-LP2-S-A3
950.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Chip CH-N12M-GE-S-B1 PartNB
Chip CH-N12M-GE-S-B1 PartNB
Chip CH-N12M-GE-S-B1
800.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า