ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
807

POWER BAR LS-103 'Lumira' 3M Pink

POWER BAR LS-103 'Lumira' 3M Pink - A0126428

 • High Quality : ช่องเสียบคุณภาพ มอก.2432-2555
 • Surge / Overload Protection :สวิตซ์เบรกเกอร์ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อใช้ไฟเกินและหลังจาก Reset สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนฟิวส์ให้ยุ่งยาก
 • Saffty 100% : ผลิตจากวัสดุที่ไม่ลามไฟ (Fire resistant ABS) ช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจสูญเสียทรัพย์สินได้
 • 3 Outlets safety shutter : 3 เต้ารับแบบมีม่านนิรภัย
 • LED Indicator : มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน
 • Individual switch On-Off : สวิตช์ เปืด-ปิด แบบแยกเต้ารับ
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า POWER BAR LS-103 'Lumira' 3M Pink

ข้อควรระวัง

 • หลีกเลี่ยงการใช้ไฟเต็มกำลังโหลดต่อเนื่องเป็นเวลานาน
 • ไม่ควรใช้งานปลั๊กไฟเกินกำลังไฟฟ้าที่ระบุ
 • ห้ามแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของปลั๊กไฟ
 • ห้ามวางปลั๊กไฟไว้ใกล้มือเด็ก หรือพื้นที่เปียกน้ำ
 • ห้ามจับปลั๊กไฟขณะมือเปียก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าซ็อตได้
 • ปิดสวิตซ์ และถอดปลั๊กจากจุดจ่ายไฟหลังเลิกใช้งาน

คุณสมบัติ POWER BAR LS-103 'Lumira' 3M Pink

Brand Lumira
Model LS-103
จำนวนขา 3 ขา
จำนวนช่องเสียบ 3 ช่องเสียบ
Rating Voltage 220V ~ 250V
Rating Current 10 Amps
รองรับอุปกรณ์กำลังไฟสูงสุด 2,500W
สวิตซ์ 3 สวิตซ์
ความยาวสายไฟ 3 เมตร
Material พลาสติกทนความร้อนสูง
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สินค้าหมด
807