ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3.5 พัน

แผ่นซับหมึก Canon G2000/G3000 (QY5-0558-0000)

แผ่นซับหมึก Canon G2000/G3000 (QY5-0558-0000) - A0102882

  • For : Canon G2000 / G3000
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า แผ่นซับหมึก Canon G2000/G3000 (QY5-0558-0000)

คุณสมบัติ แผ่นซับหมึก Canon G2000/G3000 (QY5-0558-0000)

Brand No Brand
Model

แผ่นซับหมึก Canon (QY5-0558-000)

For

Canon G2000 / G3000

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

3.5 พัน