ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
Rack Curve Wave 42U (100 cm.) LINK (CH-61042CW)
Rack Curve Wave 42U (100 cm.) LINK (CH-61042CW)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
60 x 100 x 205 cm (Galvanize Steel)
21,800.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Rack For Server MAP (M3-61142) 42U,110 cm.
Rack For Server MAP (M3-61142) 42U,110 cm.
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
60 x 110 x 205 cm (Galvanize Steel)
20,000.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Rack For Server GERMANY (G3-61042) 42U,100 cm.
Rack For Server GERMANY (G3-61042) 42U,100 cm.
60 x 100 x 205 cm (Galvanize Steel)
19,500.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

18,650.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 850.-
Rack For Server GERMANY (G3-60842) 42U,80 cm.
Rack For Server GERMANY (G3-60842) 42U,80 cm.
60 x 80 x 205 cm (Galvanize Steel)
17,500.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

16,790.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 710.-
Rack For Server GERMANY (G3-60836) 36U,80 cm.
Rack For Server GERMANY (G3-60836) 36U,80 cm.
60 x 80 x 179 cm (Galvanize Steel)
16,400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

15,650.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 750.-
Rack For Server MAP (M3-60836) 36U,80 cm.
Rack For Server MAP (M3-60836) 36U,80 cm.
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
60 x 80 x 179 cm (Galvanize Steel)
15,600.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Rack For Server GERMANY (G4-60827) 27U,80 cm.
Rack For Server GERMANY (G4-60827) 27U,80 cm.
60 x 80 x 139 cm (Galvanize Steel)
15,400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

14,650.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 750.-
Rack For Server GERMANY (G3-60927) 27U,90 cm.
Rack For Server GERMANY (G3-60927) 27U,90 cm.
60 x 90 x 139 cm (Galvanize Steel)
14,700.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

14,000.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 700.-
Rack Curve Wave 27U (80 cm.) LINK (CH-60827CW)
Rack Curve Wave 27U (80 cm.) LINK (CH-60827CW)
60 x 80 x 140 cm (Galvanize Steel)
14,200.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

13,500.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 700.-
Rack For Server MAP (M3-60927) 27U,90 cm.
Rack For Server MAP (M3-60927) 27U,90 cm.
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
60 x 90 x 139 cm (Galvanize Steel)
13,920.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Rack For Server GERMANY (G3-60627) 27U,60 cm.
Rack For Server GERMANY (G3-60627) 27U,60 cm.
60 x 60 x 139 cm (Galvanize Steel)
12,400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

11,900.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 500.-
Rack Glass Wave 27U (60 cm.) LINK (CH-60627GW)
Rack Glass Wave 27U (60 cm.) LINK (CH-60627GW)
60 x 60 x 139 cm (Galvanize Steel)
12,200.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

11,700.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 500.-
Rack For Server GERMANY (G3-60915) 15U,90 cm.
Rack For Server GERMANY (G3-60915) 15U,90 cm.
60 x 90 x 85 cm (Galvanize Steel)
11,600.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

11,050.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 550.-
Rack Glass LINK (CH-60615GS) 15U,60 cm.
Rack Glass LINK (CH-60615GS) 15U,60 cm.
60 x 60 x 85 cm (Galvanize Steel)
8,900.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

8,450.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 450.-
Rack For Server MAP M3-60615 (MCAS-6615) 15U,60 cm.
Rack For Server MAP M3-60615 (MCAS-6615) 15U,60 cm.
60 x 60 x 85 cm (Galvanize Steel)
8,490.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 2 pcs
Rack For Server GERMANY (G0-60027) 27U,60 cm. Export Open
Rack For Server GERMANY (G0-60027) 27U,60 cm. Export Open
60 x 60 x 134 cm (Galvanize Steel)
6,050.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

5,775.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 275.-
Rack Cabinet 12U (60 cm.) LINK (CW2-60612W)
Rack Cabinet 12U (60 cm.) LINK (CW2-60612W)
60 x 60 x 64 cm (Galvanize Steel)
4,600.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,375.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 225.-
Rack Cabinet 12U (60 cm.) MAP M1-60612 (MWAC-6612)
Rack Cabinet 12U (60 cm.) MAP M1-60612 (MWAC-6612)
60 x 60 x 59 cm (Galvanize Steel)
4,390.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 2 pcs
Rack For Server GERMANY (G1-60612) Wall Rack 12U,60 cm.
Rack For Server GERMANY (G1-60612) Wall Rack 12U,60 cm.
60 x 60 x 59 cm (Galvanize Steel)
4,390.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,165.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 225.-
Rack For Server GERMANY (G1-60609) Wall Rack 9U,60 cm.
Rack For Server GERMANY (G1-60609) Wall Rack 9U,60 cm.
60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)
3,550.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,385.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 165.-
Rack Cabinet 9U (60 cm.) MAP M1-60609 (MWAC-6609)
Rack Cabinet 9U (60 cm.) MAP M1-60609 (MWAC-6609)
60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)
3,460.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,340.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 120.-
Rack Cabinet 9U (60 cm.) LINK (CW2-60609G) Glass
Rack Cabinet 9U (60 cm.) LINK (CW2-60609G) Glass
60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)
3,400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,250.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 150.-
Rack Cabinet 6U (60 cm.) LINK (CW2-60606W)
Rack Cabinet 6U (60 cm.) LINK (CW2-60606W)
60 x 60 x 32cm (Galvanize Steel)
3,300.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,160.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 140.-
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C) + รางไฟชนิด 6 Outlet PowerConnex 06AHMTMB (PXB5PHNNS-UL06)
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C) + รางไฟชนิด 6 Outlet PowerConnex 06AHMTMB (PXB5PHNNS-UL06)
60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel) + รางไฟชนิด 3 ขา 6 ช่อง / 3.0 M * Promotion Combo set
3,250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,125.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 125.-
Rack For Server GERMANY (G1-60509) Wall Rack 9U,50 cm.
Rack For Server GERMANY (G1-60509) Wall Rack 9U,50 cm.
60 x 50 x 45.5 cm (Galvanize Steel)
3,190.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,040.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 150.-
Rack Cabinet 6U (60 cm.) DATA RACK (D1-60606)
Rack Cabinet 6U (60 cm.) DATA RACK (D1-60606)
60 x 60 x 32 cm (Galvanize Steel)
3,150.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,000.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 150.-
Rack For Server GERMANY (G1-60606) Wall Rack 6U,60 cm.
Rack For Server GERMANY (G1-60606) Wall Rack 6U,60 cm.
60 x 60 x 32cm (Galvanize Steel)
3,150.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,000.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 150.-
Rack Cabinet 9U (40 cm.) MAP M1-60409 (MWAC-6409)
Rack Cabinet 9U (40 cm.) MAP M1-60409 (MWAC-6409)
60 x 40 x 45.5 cm (Galvanize Steel)
3,100.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,950.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 150.-
Rack Cabinet 6U (60 cm.) MAP M1-60606 (MWAC-6606)
Rack Cabinet 6U (60 cm.) MAP M1-60606 (MWAC-6606)
60 x 60 x 32 cm (Galvanize Steel)
3,100.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,950.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 150.-
Rack For Server GERMANY (G1-60409) Wall Rack 9U,40 cm.
Rack For Server GERMANY (G1-60409) Wall Rack 9U,40 cm.
60 x 40 x 45.5 cm (Galvanize Steel)
3,050.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,900.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 150.-
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506W)
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506W)
60 x 50 x 32cm (Galvanize Steel)
2,800.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,690.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 110.-
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-60406S4)+รางไฟชนิด 4 Outlet
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-60406S4)+รางไฟชนิด 4 Outlet
60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel) + รางไฟชนิด 3 ขา 4 ช่อง / 1.5 M * Combo set
2,770.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,665.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 105.-
Rack For Server GERMANY (G1-60506) Wall Rack 6U,50 cm.
Rack For Server GERMANY (G1-60506) Wall Rack 6U,50 cm.
60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)
2,750.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,600.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 150.-
Rack Cabinet 6U (50 cm.) DATA RACK (D1-60506)
Rack Cabinet 6U (50 cm.) DATA RACK (D1-60506)
60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)
2,670.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,560.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 110.-
Rack Cabinet 6U (50 cm.) MAP M1-60506 (MWAC-6506)
Rack Cabinet 6U (50 cm.) MAP M1-60506 (MWAC-6506)
60 x 50 x 32 cm. (Galvanize Steel)
2,630.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,520.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 110.-
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406W)
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406W)
60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel)
2,590.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,495.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 95.-
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506G) Glass
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506G) Glass
60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)
2,590.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 2 pcs
Rack For Server GERMANY (G1-60406) Wall Rack 6U,40 cm.
Rack For Server GERMANY (G1-60406) Wall Rack 6U,40 cm.
60 x 40 x 32 cm (Galvanize Steel)
2,550.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,370.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 180.-
Rack Cabinet 6U (40 cm.) MAP M1-60406 (MWAC-6406)
Rack Cabinet 6U (40 cm.) MAP M1-60406 (MWAC-6406)
60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel)
2,360.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 15 pcs
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406G) Glass
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406G) Glass
60 x 40 x 32 cm (Galvanize Steel)
2,350.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,260.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/62
ประหยัด 90.-