ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3 พัน

Cartridge RIBBON EPSON LQ-2170,2180 (Original)

Cartridge RIBBON EPSON LQ-2170,2180 (Original) - A0037649

  • For EPSON : LQ-2070 / LQ-2170 / LQ-2080 / LQ-2180 / LQ-2190
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Cartridge RIBBON EPSON LQ-2170,2180 (Original)

คุณสมบัติ Cartridge RIBBON EPSON LQ-2170,2180 (Original)

Brand EPSON
Model Cartridge RIBBON EPSON LQ-2170,2180,2190 (Original)
Compatible LQ-2170/2070/ LQ-2080/2180/LQ-2190
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สินค้าหมด
3 พัน