ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.9 พัน

External SOUND USB Virtual 8.1

External SOUND USB Virtual 8.1 - A0067329

  • Model : Sound Virtual 8.1
  • Interface : USB 2.0
  • Channels : 8.1-channels (Virtual)
ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า External SOUND USB Virtual 8.1

คุณสมบัติ External SOUND USB Virtual 8.1

Brand No Brand
Model Sound Virtual 8.1
Interface USB 2.0
Detail Microphone Port : 1 Port
LINE OUT Port : 1 Port
Channel 8.1 Channel
Operating System Support Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Win7 / Win8 / Server 2003 /Vista. Linux . MacOS
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.9 พัน