ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3.9 พัน

SOUND Card Creative ZXR

SOUND Card Creative ZXR - A0067283

ประกัน -

คุณสมบัติ SOUND Card Creative ZXR

Brand CREATIVE
Model Blaster ZXR
Interface PCIe x1
Detail ตัวเปลี่ยนระหว่าง Digital เป็นAnalog
- TI Burr-Brown PCM1794 (127dB DAC, 24bit / 192kHz) สำหรับด้านหน้า L / R
- TI Burr-Brown PCM1798 (123dB DAC, 24bit / 192kHz) สำหรับด้านหลัง / C / Sub

ตัวเปลี่ยนระหว่าง Analog เป็น Digital (ADC) - บอร์ด DBPro
- TI Burr-Brown PCM4220 (Dynamic Range 123dB)

ชิปเซทสำหรับหูฟังแบบแอมฟลิไฟล์
- Texas Instrument 6120A2 (120dB DAC, 80mW into 600 ohm)

DAC Resolution สูงสุด
- Front Channel Out : 24-bit, 192kHz
- หูฟัง (33 โอห์ม) : 24-bit, 96kHz
- หูฟัง (300 โอห์ม) : 24-bit, 96kHz
- หูฟัง (600 โอห์ม) : 24-bit, 96kHz

SNR (20kHz Low-pass filter, A-Wgt), @ 24-bit, 96kHz
- Front Channel Out : ~ 124dB
- หูฟัง (33 โอห์ม) : ~ 119dB
- หูฟัง (300 โอห์ม) : ~ 119dB
- หูฟัง (600 โอห์ม) : ~ 119dB

ตอบสนองย่านความถี่ @ 96kHz
- Front Channel Out : 10Hz to 45kHz
- Rear Channel Out : 10Hz to 45kHz
- Center Out : 10Hz to 45kHz
- หูฟัง (33/300/600 โอห์ม) : 10Hz to 45kHz

ตอบสนองย่านความถี่ @ 192kHz(Stereo only)
- Front Channel Out : 10Hz to 88kHz

การเชื่อมต่อ
- การขับออกทางหูฟัง : แอมปลิไฟล์ 1/4" หัวเสียบสเตริโอ 1 ช่อง
- การขับออกทางลำโพง : ช่องเสียบสาย RCA (L / R) 2 ช่อง / ช่องเสียบขนาด 3.5 มิลลิเมตร (ทางด้านหลัง, ซัฟวูฟเฟอร์กลาง) 2 ช่อง
- ช่องต่อไมโครโฟน : 1/4" หัวเสียบสเตริโอ

แผงควบคุมเสียง
- ช่องต่อไมโครโฟน : สำหรับการใช้งานกับไมโครโฟนระบบ Beamforming / ช่องเสียบขนาด 3.5 มิลลิเมตร / ช่องเสียบขนาด 1/4"
- ช่องออกไมโครโฟน : ช่องเสียบขนาด 3.5 มิลลิเมตร / ช่องเสียบขนาด 1/4"
Channel สเตริโอ/ ลำโพงระบบเสียง 2.1
ลำโพงระบบเสียง 5.1
Operating System Support Windows® 10 (32/64-bit)
Windows® 8 (32/64-bit)
Windows® 7 (32/64-bit)
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.9 พัน