ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.2 พัน

SPK (2.0) 'NUBWO' (SPARK-NS011) White

SPK (2.0) 'NUBWO' (SPARK-NS011) White - A0079939

  • Frequency Response 120 Hz
  • ความยาวของสาย 1.2 M
  • พอร์ตการเชื่อมต่อ: USB
ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า SPK (2.0) 'NUBWO' (SPARK-NS011) White

คุณสมบัติ SPK (2.0) 'NUBWO' (SPARK-NS011) White

Brand NUBWO
Model SPARK (NS011)
Frequency 120 Hz
Output Power (P.M.P.O.) 3 w2
S/N Ratio 80 db
Connector type USB
Power Supply 5V/1A
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.2 พัน