ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.8 พัน

USB HUB 4P 'OKER' (H-1) Red/Black

USB HUB 4P 'OKER' (H-1) Red/Black - A0090688

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า USB HUB 4P 'OKER' (H-1) Red/Black

คุณสมบัติ USB HUB 4P 'OKER' (H-1) Red/Black

Brand OKER
Model H-1
จำนวน Port 4 Port
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.8 พัน