ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
15 กรกฎาคม 2563 (ชิ้น)
45,997
ขายวันนี้
997
รับเคลมวันนี้
868
ส่งกลับคืนวันนี้
129
เคลมสะสม เพิ่ม / (-ลด)
 
สะสม ปี 2563 (ชิ้น)
6,978,910
ขายสะสม
111,966
รับเคลมสะสม
108,716
ส่งกลับคืนสะสม
9,266
อยู่ระหว่างการเคลม ณ.วันนี้
 
ค่าเฉลี่ย
1.60%
% การเคลม : ยอดขาย
571
รับเคลม เฉลี่ยต่อวัน
555
ส่งกลับคืน เฉลี่ยต่อวัน
14 วัน
ระยะเวลาในการเคลมเฉลี่ย (TAT)