ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Barcode Advice :
IMEI/Serial Product :
14 กรกฎาคม 2563 (ชิ้น)
47,142
ขายวันนี้
999
รับเคลมวันนี้
851
ส่งกลับคืนวันนี้
148
เคลมสะสม เพิ่ม / (-ลด)
 
สะสม ปี 2563 (ชิ้น)
6,933,862
ขายสะสม
110,969
รับเคลมสะสม
107,848
ส่งกลับคืนสะสม
9,137
อยู่ระหว่างการเคลม ณ.วันนี้
 
ค่าเฉลี่ย
1.60%
% การเคลม : ยอดขาย
569
รับเคลม เฉลี่ยต่อวัน
553
ส่งกลับคืน เฉลี่ยต่อวัน
14 วัน
ระยะเวลาในการเคลมเฉลี่ย (TAT)