ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

Advice

แอดไวซ์ สาขา U019 (ตรงข้ามสำนักงานที่ดินใหม่)

วันและเวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน : 9.00-19.00 น.

132,134,144 ถ.ชุมสาย ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

Tel. 056-664234

Phone. 085-2000070

Email.branch-u019@advice.co.th

Website.www.advice.co.th/branch-u019

Facebook.facebook.com/AdviceTaphanHinPhichit

พิกัด

แอดไวซ์ สาขา U018 (เยื้องการไฟฟ้าพิจิตร)

วันและเวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน : 9.00-19.00 น.

79/14-79/15 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

Tel. 056-611889

Phone. 088-2863221

Email.branch-u018@advice.co.th

Website.www.advice.co.th/branch-u018

Facebook.facebook.com/advicephichit

พิกัด

Advice Shop

บริษัท พี กรุ๊ป คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

593 ม.2 ถ.ชมฐีระเวช ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150

Tel. 056-654240

Phone. 092-8387919

Email.pgroup2006@gmail.com

Website.www.pgroup.in.th

Facebook.facebook.com/AdvThapkhlo

พิกัด

บริษัท แอดไวซ์บางมูลนาก จำกัด

242/21 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

Tel. 056-660414

Phone. 089-4393353

Email.advicebmn@gmail.com

Website.www.srtcomp.com

Facebook.facebook.com/advicebmn/

พิกัด

บริษัท นีร เทเลคอม จำกัด

269/7 ม.1 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160

Tel. 056-699365

Phone.

Email.neen_38@hotmail.com , neentelecom.2013@gmail.com

Website.www.neentelecom.com

Facebook.facebook.com/advicesaklek/

พิกัด