ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

Advice

แอดไวซ์ สาขา U008 (ถ.ซุปเปอร์ ใกล้ขนส่งลำปาง)

วันและเวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน : 9.00-19.00 น.

159-161 ม.2 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

Tel. 054-231-555

Phone. 082-766-0004

Email.branch-u008@advice.co.th

Website.www.advice.co.th/branch-u008

Facebook.facebook.com/AdviceLampang

พิกัด

Advice Mini

บริษัท เอฟเอ็มเน็ต จำกัด

9/4 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110

Tel. 054-329-499

Phone. 082-386-9632,083-472-7007

Email.coupesport007@gmail.com

Website.www.advicengao.com

Facebook.facebook.com/AdviceNgao/

พิกัด

บริษัท แอดไวซ์ แจ้ห่ม จำกัด

45 ม.9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120

Tel. 054-271-977

Phone. 080-031-0314

Email.kamisaki159@gmail.com

Website.www.advicechaehom.com

Facebook.facebook.com/Advicechaehom/

พิกัด

บริษัท แอดไวซ์แม่เมาะ จำกัด

375/4-5 ม.10. ต.แม่เมาะ. อ.แม่เมาะ. จ.ลำปาง 52220

Tel. 054-010-147

Phone. 086-196-6110

Email.art_band@hotmail.com , aezung121@gmail.com

Website.www.advicemaemoh.com

Facebook.facebook.com/AdviceMaemoh/

พิกัด