ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

Advice

แอดไวซ์ สาขา U006 (สี่แยกหมอพีระ)

วันและเวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน : 9.00-19.00 น.

905/9-12 (สี่แยกหมอพีระ) ถ.พหลโยธินสายเก่า ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

Tel. 053-601-666

Phone. 091-072-6270

Email.branch-u006@advice.co.th

Website.www.advice.co.th/branch-u006

Facebook.facebook.com/AdviceChiangrai

พิกัด

แอดไวซ์ สาขา U007 (ถ.เหมืองแดง เลยสีแยกนามน)

วันและเวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน : 9.00-19.00 น.

92/9 ม.10 ถ.เหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

Tel. 053-645-055

Phone. 086-461-8108

Email.branch-u007@advice.co.th

Website.www.advice.co.th/branch-u007

Facebook.facebook.com/AdviceChiangraiMaeSai

พิกัด

Advice Shop

บริษัท ดำเนิน ไอที ซัพพลาย จำกัด

3/2 ม.12 ถ.หนองบัว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

Tel. 053-743-167

Phone. 084-611-1157

Email.damnern.it@gmail.com

Website.www.advicenb.com

Facebook.facebook.com/DamnernITSupply/

พิกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดไวซ์ เวียงป่าเป้า

159 ม.10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

Tel. 053-781-515

Phone. 082-418-8806

Email.adviceit.wpp@gmail.com

Website.www.advicewpp.com

พิกัด

Advice Mini

บริษัท แอดไวซ์ ขุนตาล จำกัด

139/1 ม.2 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340

Tel. 053-797-062

Phone. 081-681-4121

Email.advicekhuntan.cr@hotmail.com

Website.www.advicekhuntan.com

Facebook.facebook.com/profile.php?id=100007362814775&hc_ref=SEARCH

พิกัด

บริษัท แอดไวซ์ เทิง จำกัด

9/ 10 ม.15 (ตรงข้าม รร.อนุบาลเวียงเทิง) ซ.พิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

Tel. 053-669-772

Phone. 084-950-4441,099-568-0078

Email.akksit_thoeng@hotmail.com , jurarat_jaw@hotmail.com , advicethoeng@hotmail.com , akksit19259@gmail.com

Website.www.bbthoeng.com

Facebook.facebook.com/advicethoeng

พิกัด